עדכוני לקוחות

בחר ע"פ אות

- NO VALUE - | H | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

היכנס ל
BLOG

עקוב אחר HFN

עדכוני לקוחות

מאי 27, 2020

הנחיות מעודכנות של המשרד להגנת הסביבה לתקופת היציאה ממשבר הקורונה

לקוחות וידידים יקרים,

כפי שעדכנו בעדכוני הלקוחות האחרונים, המשרד להגנת הסביבה פרסם מספר מסמכי הנחיות הנוגעים לארכות ועמידה בתנאי היתרים ורישיונות סביבתיים בעת משבר הקורונה.
 
לאחרונה פרסם המשרד מסמך הנחיות מעודכן, נוכח היציאה ההדרגתית מהמשבר ובצפי ל"גל שני" בחודש ספטמבר. בין עיקרי ההנחיות המעודכנות:

  • הארכת תוקף היתרים ורישיונות: כפי שעדכנו, במהלך תקופת משבר הקורונה פורסמו תקנות במסגרתן ניתנה הארכה של חודשיים לכל אישור רגולטורי שפג תוקפו בתקופה שבין 10 במרץ ו-10 במאי. משהסתיימה תקופה זו, המשרד מבהיר כי רישיונות והיתרים שיפוגו לאחר ה-10 במאי, יחודשו לפי המועדים הקבועים בהם ולא תינתן להם הארכה אוטומטית. 
  • דיווח למפל"ס: המשרד מחדד כי הארכה שניתנה להגשת דיווחים למפל"ס עד ה-31 במאי עומדת בעינה ולא תינתן ארכה נוספת.
  • פעולות פיקוח: בתקופת החירום המשרד הודיע כי פעולות הפיקוח יתמקדו במפגעים משמעותיים. כעת הובהר כי פעולות פיקוח יתמקדו במפעלים שלא בוצע בהם פיקוח במהלך תקופת החירום ובמפעלים שצפויים לחדש היתרים ורישיונות לאחר חודש ספטמבר
  • בקשות לשינויים ודחיות: המשרד מבהיר כי דרישות שנכללו בהוראות ובתנאים בהיתרים ורישיונות עומדות בתוקפן כל עוד לא ניתנה החלטה אחרת. לצורך מענה מהיר לבקשות לשינויים או דחיות בקשר לדרישות אלו, יוכן נוהל עבודה לאבחנה בין בקשות מהותיות שיטופלו ברמת המטה לבין בקשות אחרות שיטופלו ברמת המחוז. 
  • דרישות רגולטוריות חדשות: המשרד יבחן היתכנות הטמעתן של דרישות רגולטוריות שתוכננו במקור להיכלל במסגרת היתרים ורישיונות לפי תכנית העבודה של המשרד לשנת 2020. לאחר השלמת הבחינה תעודכן תכנית העבודה.
  • היתרי רעלים: המשרד מדגיש כי מתן היתרי רעלים חדשים, חידושם ועריכת שינויים בהם יטופלו מעתה כבשגרה כאשר לפני חידוש או ביצוע שינוי מהותי יערך סיור בעסק.
  • היתרי פליטה: נותרו בתוקפן דחיות שניתנו על ידי המשרד במסגרת משבר הקורונה: דיגום תקופתי שנדרש לבצעו עד 1 ביולי ניתן יהיה לבצע עד ל-1 בספטמבר; ודחיה של 45 ימים בהגשת דוחות תקופתיים מהמועד הקבוע בהיתר הפליטה. כעת העניק המשרד ארכה נוספת להגשת דוחות שנתיים לסיכום פעילות בעל מקור הפליטה עד ליום 31 במאי 2020
  • רישיון עסק: טרם חידוש רישיון עסק יבוצע סיור בעסק (במידת הצורך יבוצע סיור באמצעים טכנולוגיים); לעסקים בעלי מפרט אחיד ולמפעלי בטון ואספלט ובכפוף להיעדר ליקויים משמעותיים, יינתן אישור לחידוש הרישיון למלוא התקופה לפי התנאים המעודכנים; לעסקים ללא מפרט אחיד ובכפוף להיעדר ליקויים משמעותיים ולבדיקה, יינתן אישור למתן היתר זמני לשנה ללא שינוי בתנאים הקיימים ברישיון. 

 

הנכם מוזמנים להמשיך לעקוב אחר עדכונים שוטפים בנושא זה וביתר נושאי הרגולציה הסביבתית באתר הפורום.

בברכת בריאות שלמה וחזרה מהירה לשגרה, 
מחלקת איכות סביבה וייצור תעשייתי
הרצוג פוקס נאמן

חזרה