General
Info

אנחנו שואפים לגייס את הסטודנטים הטובים והמבריקים ביותר להתמחות עימנו. המועמד האידיאלי עבורנו, הינו בעל ציונים גבוהים עם מוטיבציה ומחוייבות לעבוד קשה כדי להצליח. בעת הצטרפותם אל משרד הרצוג פוקס נאמן, משולבים המתמחים שלנו בתחום עיסוק אחד, שם יצורפו מיד לטיפול במספר תיקים שונים. המתמחים עובדים בצמידות לעורכי דין ושותפים מנוסים המשגיחים על עבודתם ואחראיים להכשרתם. אנו מתייחסים למתמחים שלנו כחלק אינטגרלי מהצוות והם מבצעים עבודה אמיתית, בעודם לומדים ומתפתחים צעד אחר צעד.

בנוסף, יש לנו תוכנית פנימית, חסרת תקדים, בה ניתנת למתמחים הזדמנות ללמוד את כל תחומי העיסוק של המשרד. במשך ששת החודשים הראשונים, ישתתפו המתמחים בסדרת הרצאות על נושאים מגוונים, הניתנת על-ידי שותפי הרצוג פוקס נאמן, שמטרתה להבטיח שכל המתמחים יקבלו השכלה משפטית רחבה, המכסה את כל תחומי פעילותינו, ולא רק את תחום העיסוק בו שולבו.

OPEN
POSITIONS

אין משרות פתוחות.

APPLY
CV HERE

FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS

פעילות חברתית

המשרד מארגן לעובדיו מסיבות, ימי גיבוש, השתלמויות תקופתיות ופעילויות חברתיות נוספות.

האם ישנן הטבות נלוות?

המשרד מממן ארוחת צהריים למתמחים (בסכום מוגבל) וכן ארוחת ערב לנשארים לעבוד עד מאוחר. המשרד מממן למתמחים חניה בסמוך.

מהו השכר למתמחים?

המשרד משלם למתמחים שכר גבוה מהמקובל בשוק.

האם המתמחים מבצעים שליחויות ותורנויות בתי-משפט?

המשרד עובד עם חברת שליחויות שמבצעת את השליחויות בפועל, לכן, לרוב המתמחים אינם נדרשים לבצע שליחויות, אך נדרשים, לעיתים, לגשת לבתי המשפט בעניינים משפטיים.

עמודים

LIFE at
HFN