General
Info

אנחנו שואפים לגייס את הסטודנטים הטובים והמבריקים ביותר להתמחות עימנו. המועמד האידיאלי עבורנו, הינו בעל ציונים גבוהים עם מוטיבציה ומחוייבות לעבוד קשה כדי להצליח. בעת הצטרפותם אל משרד הרצוג פוקס נאמן, משולבים המתמחים שלנו בתחום עיסוק אחד, שם יצורפו מיד לטיפול במספר תיקים שונים. המתמחים עובדים בצמידות לעורכי דין ושותפים מנוסים המשגיחים על עבודתם ואחראיים להכשרתם. אנו מתייחסים למתמחים שלנו כחלק אינטגרלי מהצוות והם מבצעים עבודה אמיתית, בעודם לומדים ומתפתחים צעד אחר צעד.

בנוסף, יש לנו תוכנית פנימית, חסרת תקדים, בה ניתנת למתמחים הזדמנות ללמוד את כל תחומי העיסוק של המשרד. במשך ששת החודשים הראשונים, ישתתפו המתמחים בסדרת הרצאות על נושאים מגוונים, הניתנת על-ידי שותפי הרצוג פוקס נאמן, שמטרתה להבטיח שכל המתמחים יקבלו השכלה משפטית רחבה, המכסה את כל תחומי פעילותינו, ולא רק את תחום העיסוק בו שולבו.

OPEN
POSITIONS

אין משרות פתוחות.

APPLY
CV HERE

FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS

כיצד מכשיר המשרד את המתמחה?

מעבר לידע הפרקטי שרוכש המתמחה בעבודה היומיומית, מכשיר המשרד את המתמחים באמצעות השתלמויות משפטיות, המועברות על-ידי עורכי הדין והשותפים הבכירים במשרד. ההשתלמויות הן במגוון תחומים משפטיים, בדגש על ההיבט הפרקטי שלא נלמד באקדמיה, לדוגמה – הרצאות בנושא כתיבה משפטית, עריכת מחקר משפטי, הכנת כתבי בית-דין ועוד.

מהם סיכויי ההישארות כעורך-דין במשרד בתום ההתמחות?

המשרד מתפתח באופן תמידי, ולפיכך סיכויי ההישארות בו גבוהים מאוד. מדיניות המשרד הינה להשאיר כל מתמחה שהצליח בתפקידו, ללא מגבלה מספרית קבועה מראש.

במה עוסקים המתמחים?

המתמחים עוסקים בעבודה משפטית בלבד. הקו המנחה הוא שיתוף המתמחים בעבודה על כל שלביה, לרבות כתיבה משפטית, פגישות עם לקוחות, מחקר משפטי ועוד. המתמחה מהווה חלק בלתי-נפרד מהצוות המשפטי.

מהי שיטת העבודה במשרד?

העבודה היא בשיטת פול מחלקתי – כל מתמחה משתייך למחלקה מסוימת, שבתוכה הוא מצוות לעבודה על תיק או עסקה מסוימת. צוותי העבודה מורכבים משותפים, עורכי דין שכירים ומתמחים. כך יכול המתמחה להתמקצע בנושא מסוים המעניין אותו, אך גם לעסוק במגוון נושאים בתוך אותו תחום.

עמודים

LIFE at
HFN