מס ערך מוסף

בחר ע"פ אות

| א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

המחלקה שלנו

מחלקת מס ערך מוסף, של משרד הרצוג פוקס נאמן מעניקה ללקוחות המשרד, ידע וניסיון מעמיק  בתחום המע"מ, על כל היבטיו.

בתחום המע"מ מלווה המשרד את לקוחות המשרד, תושבי חוץ, חברות זרות וחברות מהתעשייה המקומית, מוסדות כספיים, יזמים בתחום המקרקעין ואחרים, בעת בנית העסקאות, ובמהלך יישומן. סוגיות מס ערך מוסף יכולות להיות מרכיב משמעותי כשמדובר בעסקאות עם תושבי חוץ, בסוגיות הנוגעות למהות תשלומים, ובהיבטי המיסוי של מלכ"רים ומוסדות כספיים. המחלקה מלווה את מומחי המשרד בהיבטי המע"מ הקשורים לקרנות הון סיכון, קרנות השקעה פרטיות  וחברות החזקה. בעסקאות נדל"ן מלווה המחלקה  את המומחים ממחלקת המקרקעין במשרד ומעניקה יעוץ שוטף בכל הקשור להיבטי המע"מ בעסקאות השונות. 

בין השאר עוסק צוות המחלקה באופן שוטף בנושאים הבאים:

  • ניכוי תשומות במע"מ, דיווח על עסקאות, סיווג עסקאות כעסקה חייבת אם לאו.
  • ליווי הלקוח בעת הגשת השגה על שומה ובערעור לביהמ"ש.
  • יעוץ למוסדות כספיים ומלכ"רים.
  • היבטי מע"מ בעסקאות נדל"ן.
  • שיעור המע"מ במתן שרות לתושבי חוץ.
  • היבטי המע"מ החלים על חברות בינלאומיות, לרבות חברות בתחום הכלכלה הדיגיטלית.
  • מע"מ על יבוא שירותים ונכסים בלתי מוחשיים.