רגולציה בנקאית ודיני בנקאות

בחר ע"פ אות

- NO VALUE - | | H | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת
המחלקה שלנו

מחלקת הבנקאות והמימון במשרד הרצוג פוקס נאמן מובילה במשך שנים רבות את תחום הרגולציה הבנקאית ודיני הבנקאות, ומלווה בנקים ומוסדות פיננסיים מקומיים ובינלאומיים, ולקוחות המקבלים שירותים בנקאיים ומימון.

למחלקה ניסיון רב וספציפי בעסקאות מימון, ומימון מורכב ומובנה, וכן בנושאים הנוגעים לרגולציה בנקאית, והוראות הפיקוח על הבנקים. בנוסף, למחלקה התמחות ייחודית בעסקאות פיננסיות כגון נגזרים, עסקאות איגוח, עסקאות ריפו והשאלה ועסקאות הנוגעות להלימות ההון הבנקאי.

עסקאות המימון בהן מטפלים במחלקה כוללות מימון פרוייקטים, עסקאות סינדיקציהמכירת תיקי הלוואות, ועוד. בשנים האחרונות, לאור שינויי הרגולציה, מתמקדת המחלקה גם בנושאי שירותי תשלום ואשראי חוץ בנקאי.

 

ייעוץ לחברות ומוסדות פיננסיים זרים

לאורך השנים מייעצת מחלקת הבנקאות והמימון לחברות ומוסדות פיננסיים זרים רבים במגעיהם עם בנק ישראל (כולל לצורך קבלת היתרים ורישיונות), הבורסה בתל אביב, הרשות לניירות הערך, רשות שוק ההון, הרשות לאיסור הלבנת הון. ועוד.

 

רגולציה פיננסית

המחלקה אף מלווה גופים פיננסיים בינלאומיים וישראלים בכל הקשור ברישוי וברגולציה פיננסית בישראל, לרבות בתחום שירותי התשלום, אמצעי תשלום מתקדמים וטכנולוגיה פיננסית (FinTech), רישוי נותני שירותים פיננסיים ובתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור. צוות המחלקה מעורב בהליכי החקיקה במסגרת הרפורמות באסדרה הפיננסית שיושמו בשנים האחרונות ונמצא בדיאלוג מתמיד מול הרגולטורים וכלל בעלי העניין בשוק.