רגולציה בנקאית

בחר ע"פ אות

- NO VALUE - | | H | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

המחלקה שלנו

למחלקת בנקאות ומימון במשרד הרצוג פוקס נאמן התמחות ייחודית בנושאים רגולטורים. המחלקה מייעצת באופן שוטף לבנקים ומוסדות פיננסיים בענייני רגולציה, לרבות רכישת אג"ח, הלוואות סינדיקציה, הסדרי קונסורציום, איסור הלבנת הון, השגת רישיונות והיתרים מבנק ישראל, המצאת בטחונות, דרישות הון עצמי, שירותים פיננסים שונים ועוד.
המחלקה נהנית מיחסי עבודה קרובים עם רגולטורים בישראל וזוכה להערכה רבה מרשויות הפיקוח. כמו כן, המחלקה מייעצת ומסייעת לחברות ומוסדות פיננסיים זרים רבים במגעיהם עם בנק ישראל, הבורסה בתל אביב, הרשות לניירות הערך, הממונה על שוק ההון, והרשות לאיסור הלבנת הון ועוד.