ייצור תעשייתי

בחר ע"פ אות

- NO VALUE - | H | א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת

המחלקה שלנו

מחלקת הייצור התעשייתי במשרד הרצוג פוקס נאמן מכירה במורכבות הרגולציה החלה על פעילות תעשייתית וייצור אנרגיה בישראל כיום. המחלקה מתמחה בליווי חברות מקומיות ובינלאומיות הפועלות בישראל בכל הנוגע לזיהוי וניהול סיכונים רגולטוריים העולים הן במהלך פעילות תעשייתית שוטפת והן בעת ביצוע עסקאות ותהליכי גיוס הון ומימון.

המחלקה מייעצת לחברות מובילות במשק הישראלי במגוון רחב של סקטורים תעשייתיים: כימיקלים, פרמצבטיקה, חומרי הדברה, פלסטיק, טקסטיל, מזון ומשקאות, דפוס, מתכות, אלקטרוניקה וסמיקונדוקטורים, התפלה, מתקני טיפול בשפכים, יצור אנרגיה, נפט וגז, תקשורת ותחבורה.

פעילות סקטור התעשייה, יצור האנרגיה והתשתיות בישראל כפופה למערך רחב של חוקים ותקנות ומפוקחת על ידי שורה ארוכה של משרדים ורשויות מדינה, במישורים תפעוליים רבים. החל מרישוי עסקים ותכנון ובניה - דרך היבטי איכות סביבה, בטיחות ובריאות - ועד להתייעלות אנרגטית וחסכון במים. צוות המחלקה הינו בעל נסיון רב שנים ויחסי עבודה מקצועיים מצוינים עם רשויות המדינה הרלוונטיות, לרבות בכל הנוגע לתהליכי קבלת היתרים ורשיונות תפעוליים וקביעת תנאיהם.

המחלקה בעלת נסיון נרחב בהכנת תכניות אכיפה פנימיות למפעלי תעשייה ומתקני תשתיות. כן צוות המחלקה מלווה דרך קבע לקוחות בסקטורים אלה בעת ניהול מצבי משבר על רקע תפעולי, לרבות ייצוג חברות ומנהליהן בפני ועדות חקירה והליכים פליליים.

מחלקת הייצור התעשייתי היתה מעורבת בשנים האחרונות ברבות מעסקאות המיזוג והרכישה ובהליכי המימון המרכזיים בישראל. צוות המחלקה ייעץ ללקוחות מקומיים ולקוחות בינלאומיים העושים עסקים בישראל בקשר עם ניהול סיכוני רגולציה ותפעול במסגרת עסקאות אלה.

חברי מחלקת הייצור התעשייתי במשרד הרצוג פוקס נאמן מוזמנים דרך קבע להשתתף בפורומים ממשלתיים וועדות העוסקות בניסוח חקיקה, תקנות ומסמכי מדיניות שונים בתחום. לאחרונה לקחה המחלקה חלק בדיונים במסגרת צוות בינמשרדי שהוקם לצורך ניסוח חוק הרישוי האינטגרטיבי הישראלי, כנציגי המגזר העסקי.

כן חברי המחלקה מייצגים את התאחדות התעשיינים הישראלית במספר ועדות של ארגון BIAC – ועדת העסקים והתעשייה בארגון ה-OECD.