בנקאות ומימון

CHOOSE BY ALPHABET

A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z

Our Practice

מחלקת הבנקאות והמימון של משרד הרצוג פוקס נאמן מובילה את העשייה בתחום בישראל. על לקוחות המשרד נמנים מרבית הבנקים הישראליים, וכן רוב הבנקים והמוסדות הפיננסים הבינלאומיים הפועלים בישראל. לקוחות המשרד נהנים מניסיונה העשיר של המחלקה בניהול וסגירת עסקאות מימון מורכבות באופן היעיל ביותר.

המחלקה מייעצת ללקוחות המשרד בכל היבטי דיני הבנקאות ועסקאות המימון, לרבות בנושאים הבאים:

  • הלוואות סינדיקציה – ייעוץ ללווים, מארגני ההלוואות ונציגי הלווים בנוגע להלוואה מגופים ישראליים או בינלאומיים, הסדרי קונסורציום, והמצאת ביטחונות;
  • ליווי היבטי המימון בעסקאות מיזוג ורכישה;
  • מימון עסקאות רכישת כלי טייס – ייעוץ למלווים, ערבים, לווים וחוכרים בכל הקשור לדיני תעופה ורכישת כלי טייס;
  • עסקאות איגוח – ייעוץ בכל הקשור לאיגוח נכסים שונים;
  • נגזרות ומכשירים פיננסיים – ייעוץ ללווים וגופים פיננסיים בקשר לעסקאות בנגזרות מורכבות;
  • מימון פרויקטים – ייעוץ בכל הסוגים של עסקאות הלוואה ללא זכות חזרה או זכות חזרה מוגבלת (ראה גם מימון פרויקטים);
  • נושאים רגולטוריים – ייעוץ שוטף לבנקים ומוסדות פיננסים בענייני רגולציה.

המחלקה מדורגת בעקביות כמובילה בתחומה על ידי מדריכי הדירוג המקומיים והבינלאומיים, לרבות ה- Legal 500,Chambers Global , IFLR1000 ,PLC Which Lawyer? BDI , ו- Dun & Bradstreet .