פירוק חברה וכינוס נכסים

CHOOSE BY ALPHABET

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Our Practice

הרצוג פוקס נאמן נחשב מזה שנים, הן בשוק העולמי והן בזירה המקומית, כאחד מן המשרדים הישראלים המובילים בייעוץ וייצוג כל בעלי האינטרסים בתאגידים הנמצאים בהליכי פירוק, כינוס נכסים, הקפאת הליכים, הסדרי חוב, שיקום וארגון מחדש (לרבות הליכים בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות עד לאחרונה, ומעתה לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018). במסגרת זו, חברי המחלקה מייעצים ומייצגים גופים שונים בבתי המשפט, לרבות חברות, נושים (מובטחים ולא מובטחים), בעלי מניות, עובדים, מחזיקי אגרות חוב ונושאי המשרה ועוד.

 

כינוס נכסים, חדלות פירעון והסדרי חוב

הפעילות בתחום חדלות פירעון ככלל ובתחום הסדרי חוב בפרט מתאפיינת ביכולת המשרד לפעול הן בשוק המקומי והן בשוק הבינ"ל בהליכים המתאפיינים בריבוי מדינות ומסגרות מורכבות של מערכות הדינים השונות החלות על תהליכי ההסדר.

לחברי המחלקה מומחיות ייחודית בייצוג תאגידים בינלאומיים ושחקנים גלובאליים מהמובילים בעולם. כמו כן, לחברי המחלקה ניסיון עשיר ומשמעותי במציאת פתרונות יצירתיים ומעשיים, למגוון הנושאים המתעוררים אגב חדלות פירעון, הסדרי חוב, הליכי פירוק, כינוס וארגון מחדש, והכל במסגרות הזמן הנדרשות ליצירת הסדרי חוב מוצלחים.

במקרים רבים אף מתמנים השותפים במשרד למפרקים, או כונסי נכסים, דבר המאפשר להם להיעזר בניסיון הרב של המחלקות השונות במשרד, על מנת לאזן בין האינטרסים השונים של הקבוצות המעורבות בפירוק, כינוס וארגון מחדש.

ניסיונם העשיר של חברי המחלקה בצירוף הבסיס האיתן עליו ניצב המשרד מאפשרים למחלקה לנהל בהצלחה תיקים ברמת מורכבות גבוהה ביותר, אשר לעיתים קרובות הינם פורצי דרך וייחודיים בתחום.

 

ניהול מטריציוני למובילות בתחום פירוק חברות וכינוס נכסים

מחלקת פירוק חברה וכינוס נכסים עובדת בשיתוף פעולה עם שאר המחלקות השונות במשרד, לרבות מחלקת חברות וניירות ערךבנקאות ומימון, מחלקת דיני עבודה, המחלקה הבינלאומית, מחלקת מיסים ומחלקת ליטיגציה וישוב סכסוכים. שיתוף פעולה זה מאפשר למחלקה לשמור על מקומה כמובילה בשוק בכל ההיבטים של פירוק, כינוס וארגון מחדש. כמו כן, השילוב של מומחיות המחלקה בתחום הליטיגציה יחד עם מתן פתרונות מסחריים-יצירתיים מאפשרים לצוות המחלקה להבריא חברות וארגונים, לממש נכסים ולהגדיל את שיעור ההחזר הניתן לנושים בהצלחה רבה.

יתרה מכך, הניסיון הבינלאומי של המשרד ומערכת היחסים ארוכת הטווח שלו עם משרדי עורכי דין, משרדי רואי חשבון וחברות ייעוץ מובילות בכל רחבי העולם, מקנים למחלקה יתרון מובהק בשירות לקוחותיה הישראלים והזרים בהסדרי חוב, הליכי פירוק, כינוס וארגון מחדש רב-לאומיים מורכבים.