ליטיגציה וישוב סכסוכים

CHOOSE BY ALPHABET

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Our Practice

מחלקת הליטיגציה של המשרד הינה מהגדולות והמנוסות בישראל. המחלקה עוסקת בייצוג לקוחות ישראליים ובינלאומיים בפני בתי המשפט בישראל ובבוררויות מקומיות ובינלאומיות, בכל הערכאות והגופים השיפוטיים והמעין שיפוטיים, בכל תחומי המשפט המסחרי והאזרחי ובחקירות רגולטוריות. ייחודה של המחלקה במתן שירות משפטי ביישוב סכסוכים עם מימד בינלאומי או סכסוכים במספר תחומי שיפוט, בכללם תובענות ייצוגיות בעלות פרופיל בינלאומי או מתדיינים זרים.