משפט מנהלי

CHOOSE BY ALPHABET

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Our Practice

מחלקת המשפט המנהלי של משרד הרצוג פוקס נאמן מתמחה בייצוג לקוחות ישראליים ובינלאומיים בעניינים מנהליים שונים בפני רשויות ממשלה וגופים אחרים הכפופים למשפט המנהלי, וכן בערכאות שיפוטיות הדנות בסכסוכים מתחום המשפט המינהלי. המחלקה מלווה את לקוחות המשרד בהגשת בקשות להיתרים ורישיונות הנדרשים על-פי דין וכן בהליכי מכרז מול גופים ציבוריים. בנוסף, מלווה המחלקה את לקוחות המשרד בסכסוכים מנהליים מול רשויות המדינה השונות. המחלקה עובדת באופן שוטף מול גופים ורשויות דוגמת משרד האוצר, התקשורת, הביטחון, הבריאות, התעסוקה והתעשיייה והמסחר (לרבות מרכז ההשקעות והמדען הראשי).

לחברי המחלקה ניסיון וידע רב בדרכי פעולתן של הרשויות הממשלתיות והם לוקחים חלק פעיל בניסוח ועיצוב חוקים ותקנות, משתתפים בדיונים בועדות הכנסת השונות, ומכהנים כחברים בועדות ציבוריות. רבים מבין חברי המחלקה שרתו בעברם במגזר הציבורי. יעקב נאמן, שותף מייסד של המשרד, מכהן כיום כשר המשפטים, כיהן בעבר כשר האוצר וכמנכ"ל משרד האוצר של מדינת ישראל, בנוסף לפעילותו בועדות ציבוריות רבות.