תחרות והגבלים עסקיים

CHOOSE BY ALPHABET

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Our Practice

מחלקת התחרות וההגבלים העסקיים של הרצוג פוקס נאמן מעניקה שירותים משפטיים איכותיים בכל ההיבטים הנוגעים לדיני ההגבלים העסקיים, ובכל סוגי ההליכים הרלבנטיים, ובכלל זה הליכים המתנהלים מול הממונה ובית הדין להגבלים עסקיים, תובענות ייצוגיות, הליכים פליליים, ייעוץ שוטף ועוד.

המחלקה מנוהלת על ידי עו"ד טליה סולומון, שותפה במשרד. טליה עוסקת בתחום ההגבלים העסקיים מאז שנת 1999, עת החלה דרכה ברשות ההגבלים העסקיים, בה שימשה, בין היתר כראש צוות במחלקה המשפטית.

למחלקה ניסיון רב בכל הקשר בייצוג לקוחות ישראליים ובינלאומיים. המחלקה משתפת פעולה באופן תדיר ומתמשך עם משרדי עורכי דין בינלאומיים בנוגע לסוגיות הגבל-עסקיות שונות, הן במסגרת מיזוגים בינלאומיים, והן בסוגיות הנוגעות לפעילותם של תאגידים בינלאומיים בשוק הישראלי.

השירותים המשפטיים הניתנים על ידי מחלקת ההגבלים העסקיים והתחרות כוללים:

  • ייצוג בפני רשות ההגבלים העסקיים - ייצוג לקוחות ישראליים ובינלאומיים בשלל ההליכים המתנהלים מול רשות ההגבלים העסקיים והממונה שבראשה, וזאת בנושאים הגבליים שונים (מיזוגים, הסדרים כובלים, מונופולין וניצול מעמד לרעה). במסגרת זו מחזיקה המחלקה בניסיון ייחודי בייצוג גופי ענק בהליכים הנוגעים להטלת עיצומים כספיים.
  • ייצוג בבית הדין להגבלים עסקיים ובית המשפט העליון בהליכים לפי חוק ההגבלים העסקיים - ייצוג לקוחות בפני בית הדין להגבלים העסקיים בהליכים בהליכי ערר על החלטות הממונה.
  • ייצוג בהליכי ליטיגציה הגבלית ובפרט תובענות ייצוגיות – בישראל מוגשות תביעות רבות המבוססות על עילות מתחום ההגבלים העסקיים, בעיקר תובענות ייצוגיות. למחלקה ניסיון רב בהליכים המשמעותיים ביותר המתנהלים בתחום זה.
  • יעוץ משפטי שוטף בכל הנושאים הנוגעים לדיני  התחרות והטמעת תכניות אכיפה –המחלקה מעניקה ייעוץ שוטף ללקוחותיה, וכן חוות דעת משפטיות בשלל סוגיות הנוגעות לדיני התחרות. במסגרת זו עוסק משרדנו גם בבניה של תכניות אכיפה פנימיות בתחום ההגבלים העסקיים ובהטמעתן.
  • ייצוג בפני רשויות שונות בסוגיות הנוגעות לדיני התחרות – בשנים האחרונות החלו דיני התחרות להשפיע על כל רשויות השלטון הפועלות בישראל. למשרדנו ניסיון ייחודי בייצוג לקוחות בכל הקשור לנושאים המחייבים ליבון של סוגיות תחרותיות, בין אם בפני רשות ההגבלים העסקיים ובין אם בפני רשויות שלטון אחרות (כגון ועדות מכרזים למיניהן).
  • ייצוג בקשר עם הליכים פליליים בתחום ההגבלים העסקיים - משרדנו מתמחה בליווי לקוחותיו בשלבים השונים של ההליך הפלילי. החל משלב החקירה המתנהלת על ידי חוקרים של רשות הגבלים העסקיים, המשך בהליכי שימוע מול הממונה על הגבלים עסקיים וכלה בהליכים המתנהלים בפני בית המשפט המחוזי בירושלים ובית המשפט העליון.
  • יעוץ ביחס לחקיקת התחרות החדשה - לאחר המחאה החברתית של שנת 2011 הורחבו סמכויות הממונה, ודברי חקיקה חדשניים התווספו לספר החוקים: לצד חוק ההגבלים העסקיים ה"קלאסי" באו לעולם חוק הריכוזיות, חוק המזון ועוד. למחלקה ניסיון ייחודי בהיבטים הפרקטיים הכרוכים גם ביישום דברי חקיקה אלה.