General
Info

אנחנו שואפים לגייס את הסטודנטים הטובים והמבריקים ביותר להתמחות עימנו. המועמד האידיאלי עבורנו, הינו בעל ציונים גבוהים עם מוטיבציה ומחוייבות לעבוד קשה כדי להצליח. בעת הצטרפותם אל משרד הרצוג פוקס נאמן, משולבים המתמחים שלנו בתחום עיסוק אחד, שם יצורפו מיד לטיפול במספר תיקים שונים. המתמחים עובדים בצמידות לעורכי דין ושותפים מנוסים המשגיחים על עבודתם ואחראיים להכשרתם. אנו מתייחסים למתמחים שלנו כחלק אינטגרלי מהצוות והם מבצעים עבודה אמיתית, בעודם לומדים ומתפתחים צעד אחר צעד.

בנוסף, יש לנו תוכנית פנימית, חסרת תקדים, בה ניתנת למתמחים הזדמנות ללמוד את כל תחומי העיסוק של המשרד. במשך ששת החודשים הראשונים, ישתתפו המתמחים בסדרת הרצאות על נושאים מגוונים, הניתנת על-ידי שותפי הרצוג פוקס נאמן, שמטרתה להבטיח שכל המתמחים יקבלו השכלה משפטית רחבה, המכסה את כל תחומי פעילותינו, ולא רק את תחום העיסוק בו שולבו.

OPEN
POSITIONS

There are no open positions at the moment.

APPLY
CV HERE

FREQUENTLY ASKED
QUESTIONS

LIFE at
HFN