מחירי העברה

CHOOSE BY ALPHABET

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Our Practice

תחום מחירי העברה במשרד הרצוג פוקס נאמן, מורכב ממשפטנים וכלכלנים בעלי שם עולמי בנושא, ומעניק לחברות ישראליות בינלאומיות שירות מקיף וייחודי בתחום זה, הכולל:

  • עריכת סקרי מחירי העברה - סקר  תנאי שוק (transfer pricing study).
  • הסכמים בין-חברתיים (intercompany agreements).
  • מסמך מדיניות מחירי העברה (Transfer Pricing Policy).
  • חוות דעת ופרה-רולינג בתחום מחירי העברה (Advanced Pricing Agreements).
  • הטמעה (implementation) של תוצאות העבודה אצל הלקוח.
  • ייצוג בביקורות, הליכי שומה, והליכים משפטיים אחרים בתחום.

מחלקת המס ומחירי העברה של המשרד פועלת מתוך נקודת מבט "הוליסטית" על החברה, המקיפה את כל צרכי המס ותכנון שרשרת האספקה של הלקוח, הן בהיבט המשפטי והן בהיבט הכלכלי. לצוות מחירי העברה 100% הצלחה בביקורות מס בישראל ובעולם, והיא מבצעת עבודות גם עבור לקוחות שאינם פועלים בישראל כלל. השותפים האחראים על תחום מחירי העברה, במסגרת מחלקת המס של המשרד, מרצים לעתים תכופות בישראל ובחו"ל בנושא, לרבות בכנסי המס הייחודיים של חברת BNA-Bloomberg בארה"ב.

מחירי העברה הינו תחום המתפתח בצורה מואצת בישראל ובעולם, ועובר שינויים מתמידים תוך הגברת האכיפה בנושא מידי שנה. לרשות המסים בישראל מחלקה מיוחדת העוסקת בביקורות בתחום זה, אשר הביעה דעתה לאחרונה כי תאמץ את המלצותיו העדכניות של ארגון ה- OECD להגברת האכיפה בתחום (המלצות אלה ידועות כ- BEPS, ונועדו למנוע הפחתת מס הנובעת מ- Base Erosion, Profit Shifting).

מומחי מחירי העברה במשרדנו מסייעים ללקוחות המשרד הן בהיערכות מראש והן בהתגוננות מפני ביקורות, לרבות על ידי בחינת התאמת מדיניות מחירי העברה של הלקוח לכללי ה- OECD החדשים (BEPS).