נגזרים ומוצרים מובנים

CHOOSE BY ALPHABET

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Our Practice

הרצוג פוקס נאמן הינו המשרד המוביל בישראל בתחום הנגזרות הפיננסיות והמוצרים הפיננסיים המובנים, בכל ההיבטים הרלוונטיים, כולל ניסוח, משא ומתן ורגולציה. לצוות המשרד הבנה עמוקה, הן עסקית והן משפטית, של תחומים מורכבים אלו, ובכלל זה היכרות עומק והבנה של הסביבה הרגולטורית הרלוונטית והשינויים הנדרשים לאורה בארץ ובחו"ל.

צוות המשרד מייעץ בכל סוגי העסקאות בתחום, לרבות הסכמי ISDA, מוצרים פיננסיים מובנים, עסקאות לצורך קבלת הקלה בהון הבנקאי הרגולטורי, איגוח, אג"ח מובנה, נגזרים סחירים, השאלת ניירות ערך, הסכמי רכש חוזר ומוצרים פיננסים נוספים.

לקוחות המשרד בתחומים אלו כוללים בנקים בינלאומיים ומקומיים, בתי השקעות, חברות ביטוח וקרנות פנסיה וגמל, לקוחות עסקיים, קרנות גידור והשקעה, ומנהלי השקעות, הן בישראל והן בחו"ל.

תחום פעילות זה בהרצוג פוקס נאמן כולל מעורבות מקיפה ביוזמות רגולטוריות והתדיינות שוטפות מול הרגולטור. חברי צוות המשרד הינם בעלי ניסיון רב שנים בתחום זה, בישראל ובחו"ל, והיו חלק מוועדות הרגולציה בתחומים אלו.

את ניהול תחום הנגזרים והמוצרים המובנים מובילה נטלי ג'יקובס, והינו חלק ממחלקת בנקאות ומימון במשרד הרצוג פוקס נאמן.